Wijkvereniging De Vonk

De vereniging heeft tot doel: het algemeen belang te dienen door, uitgaande van de Bijbelse boodschap en de belijdenis van de Protestantse Kerk in Nederland, de geestelijke en sociale belangen van de leden van de Scheveningse wijkgemeente Bethelkerk te behartigen, alsmede de exploitatie van een of meerdere wijkgebouwen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

-RSIN      8165.74.194  

-Bestuurssamenstelling en functie

overeenkomstig uittreksel KvK 

Voorzitter: vacant

Waarnemend voorzitter/secretaris: mw. E. A. Oosterveen – Kraan

Penningmeester: dhr. M. de Niet

Lid: dhr. M. de Jong

Lid: mw. D.J. Taal- den Heijer

Lid: dhr. R.C. van Deursen

-Beloningsbeleid

Overeenkomstig de statuten ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.

De door hen gemaakte onkosten kunnen – onder overleg van een nota – worden vergoed. 

-Beleidsplan: Klik hier voor ons beleidsplan , het secretarieel verslag en financiële verantwoording.

-Activiteitenkalender  

Overeenkomstig het beleidsplan:

• elke zondag faciliteert de wijkvereniging na de eredienst een koffie-ontmoetingsmoment in de Bethelkerk 

• om de veertien dagen op donderdagmiddag wordt een Soos voor Ouderen georganiseerd en verzorgd

• van oktober tot en met maart wordt aan jongerencatechese een plaats geboden (en is er een drankje voor de jongeren)  

• er is een tweemaandelijks maaltijd-project (exacte datum wordt in de wekelijkse nieuwsbrief aangekondigd)

• jaarlijks in mei organiseren we een bazaar

• jaarlijks in september organiseren en faciliteren we een startdag voor de wijkgemeente 

• wekelijkse verzorgen we bloemengroeten namens de wijkgemeente 


SNELLE LINKS:

Klik hier voor ons beleidsplan en financiële verantwoording.

De Nieuwe Vonk hoort bij de wijkgemeente Bethelkerk. Klik hier voor de site van de Bethelkerk

De nieuwe Vonk